Документи

В случай, че Ви бъдe откраднат/ загубите задграничният си паспорт в чужбина е необходимо на първо място да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/ загуба на документ. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите/ загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба).
Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на  временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на  задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки.
Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

Ако сте български гражданин за всяка страна в раздела “Полезна информация” е посочено дали е необходима виза.
Ако сте гражданин на друга страна следва лично да проверите в консулския отдел на съответната страна (включително и на страните, през които ще преминете транзитно по време на Вашето пътуване) на адресите, които са посочени в раздела “Полезна информация” за всяка страна по отделно.

Изгубени Вещи

Необходимо е да уведомите полицията. От полицията се издава документ, които удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите Ви бъдат открити, ще Ви бъдат върнати на посочения от Вас адрес.

Ако забравите вещи в автобуса е необходимо да позвъните на тел. 02/ 953 15 52
Ако забравите вещи в хотела по време на екскурзията е необходимо да позвъните на рецепцията на хотела. Екскурзоводът ще ви съдейства за телефонния номер.

В случай, че Ви бъдe откраднат/ загубите задграничният си паспорт в чужбина е необходимо на първо място да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/ загуба на документ. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите/ загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба).
Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на  временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на  задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки.
Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

Подготовка за Пътуване

Ако сте български гражданин за всяка страна в раздела “Полезна информация” е посочено дали е необходима виза.
Ако сте гражданин на друга страна следва лично да проверите в консулския отдел на съответната страна (включително и на страните, през които ще преминете транзитно по време на Вашето пътуване) на адресите, които са посочени в раздела “Полезна информация” за всяка страна по отделно.

Пътуване

Абсолютно недопустимо е качването на лица, които не фигурират в пътния лист на автобуса.

Отклоняването от програмата с цел гостуване на близки и роднини, свързано с неявяване в деня и часа на отпътуване от дадено населено място, се счита за емиграция. Агенцията незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в Република България.

Необходимо е да се обърнете към униформен представител на полицията и да посочите мястото, където трябва да отидете. За целта винаги трябва да знаете името и адреса на хотела, в който нощувате или мястото за среща, определено от Вашия екскурзовод И ТЕЛЕФОН НА ЕКСКУРЗОВОДА.